Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Trường Mầm non Hoa Mai  luôn quan tâm. Nhà trường thường xuyên triển khai các nội dung về chăm sóc nuôi ...