Trường mầm non Hoa Mai xin thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Quan Hoa về Thông báo tuyển sinh năm học 2018- 2019.